Thời gian: 14:00 ~ 16:00 thứ 5 ngày 9/3
Địa điểm tổ chức: Phòng 404 trường đại học Đông Á

開催時間:3月9日(木)14時~16時
開催場所:ドンア大学 404号室
Nếu bạn muốn tham gia, xin vui lòng nhập thông tin của bạn vào mẫu dưới đây.