Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ Offshore và tư vấn IT để đáp ứng mong muốn cải thiện hiệu quả trong công việc của các công ty sử dụng CNTT, nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh và thương mại cho công ty Quý khách

Chúng tôi liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh về công nghệ kỹ thuật cao, cung cấp các dịch vụ giới thiệu, phát triển hệ thống phục vụ công việc như quản lí bán hàng, quản lí khách hàng và sản phẩm, hệ thống chấm công,.. cho các doanh nghiệp Nhật Bản ở tại Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên người Nhật Bản đang làm việc tại công ty, Sekisho Vietnam nắm rõ phong cách kinh doanh của người Nhật, chú trọng chất lượng tiêu chuẩn Nhật trong quản lí dự án, quản lí chất lượng sản phẩm,..