SEKISHO VIỆT NAM có hơn 100 cộng tác viên biên phiên dịch viên chuyên nghiệp được tuyển chọn bởi người Nhật và người Việt. Thêm nữa, chúng tôi có thể cung cấp phiên dịch viên có kinh nghiệm phiên dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm phiên dịch sự kiện quốc tế, nên có thể hỗ trợ quý khách thúc đẩy kinh doanh thuận lợi hơn.

1.Dịch vụ phiên dịch 

Với sự ảnh hưởng của dịch Corona, nhiều hội nghị, buổi đàm phán đã chuyển sang hình thức online,  nên chúng tôi mong muốn hỗ trợ Quý khách hệ thống toàn diện về phiên dịch có chuyên môn, nhằm phục vụ cho những buổi đàm phán, hội nghị online quốc tế và Nhật Bản cần sử dụng phiên dịch. 

  Bất kì lúc nào! 
  Bất cứ ở nơi đâu! 
  Không hề ngần ngại! 
  Ngay lập tức!

2.Dịch vụ phiên dịch Offline

Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng phiên dịch chuyên nghiệp khi trao đổi với VIP, phiên dịch sự kiện, phiên dịch khi đi công tác tại Việt Nam hoặc cho các cuộc họp trực tiếp quan trọng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách những phiên dịch viên chuyên nghiệp. 

  Dự liệu phiên dịch viên được lựa chọn cẩn thận! 
  Những phiên dịch viên tài năng có kinh nghiệm phong phú! 
  Phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau!

3. Dịch vụ biên dịch

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách biên dịch tài liệu trong nhiều lĩnh vực như tài liệu phỏng vấn, đàm phán, hợp đồng, seminar, hội nghị. 

  Có khả năng đối ứng ngay lập tức!​
  Có sẵn nhân viên có chuyên môn pháp lý! ​
  Chi phí dịch vụ rõ ràng, cạnh tranh! 

Quý khách có nhu cầu về dịch vụ biên phiên dịch, từ trao đổi cho đến ký kết nhất định hãy liên lạc với chúng tôi!