Quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản – Họp buổi sáng (Chourei)

So với các doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp nước ngoài khác, đặc trưng duy nhất chỉ có ở các doanh nghiệp Nhật Bản đó là “Chorei hàng ngày”. Chorei – họp buổi sáng là nghi thức mà tại các trường học hay công ty Nhật, mọi người sẽ tập trung lại trước khi bắt đầu buổi học/công việc, cùng chào hỏi và trao đổi thông tin với nhau, có thể nói là có đến 93% các doanh nghiệp Nhật Bản luôn thực hiện nghi thức này vào mỗi buổi sáng. Vậy tại sao “Chorei” tại doanh nghiệp Nhật Bản lại cần thiết như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! 

Trước hết, mục đích của “Chorei” là “Nhằm giúp tất cả nhân viên có thể làm tốt công việc” vào ngày hôm đó. “Chorei” sẽ giúp thúc đẩy giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các thành viên, góp phần nâng cao “hiệu quả công việc”. Đồng thời, “Chourei” cũng rất có ích trong việc “Giáo dục nhân viên”, bao gồm giáo dục nhân viên phải làm việc như nào và phải có thái độ làm việc ra sao; “Cải thiện sự gắn kết” giúp nâng cao tính đoàn kết, tinh thần cầu tiến, tình cảm với công ty. Ngoài ra, “Chorei” sẽ giúp cho cấp trên hiểu rõ hơn tình hình công việc của cấp dưới, từ đó có thể điều chỉnh lượng công việc sao cho hợp lý. Ngược lại, việc “Chorei” không chỉ là phát biểu những nội dung công việc làm trong 1 ngày mà có không ít doanh nghiệp còn lồng ghép cả các bài phát biểu hay triết lý doanh nghiệp vào đó. Cũng có ý kiến cho rằng việc “Chorei” là “lãng phí thời gian”, thế nhưng tại nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, “Chorei” vẫn là một lễ nghi không thể thiếu hàng ngày.