Giới thiệu những từ ngữ tiếng Nhật thường sử dụng trong doanh nghiệp (Nhờ vả) 

Đất nước Nhật Bản là một đất nước được biết đến với nhiều nét văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc. Và ngay trong ngôn ngữ Nhật Bản, văn phong, câu từ cũng sẽ có sự khác biệt ở những hoàn cảnh khác nhau. Vậy, cụ thể là trong những doanh nghiệp Nhật Bản, mỗi khi “nhờ vả” cấp trên, hay đồng nghiệp, họ sẽ sử dụng từ ngữ như thế nào. Hãy cùng Sekisho tìm hiểu vấn đề này nhé.  

・Khi nhờ cấp trên của mình 

  • Chúng ta có thể dùng mẫu ngữ pháp :  

Vさせていただけませんか。(Động từ thể bị động + itadakemasenka) 

Ví dụ: レポートを確認させていただけませんか。(Repouto wo kakunin sasete itadakemasenka) 

(Có thể kiểm tra cho tôi bản báo cáo này được không ạ?) 

  • Chúng ta cũng có thể dùng mẫu ngữ pháp:  

てもよろしいでしょうか。( Động từ thể “te” + mo yoroshii deshouka) 

Ví dụ: あのペンを借りてもよろしいでしょうか。(Ano Pen wo karitemo yoroshii deshouka) 

(Anh có thể cho em mượn cái bút này được không ạ?)

・Khi nhờ vả cấp dưới của mình, hoặc cũng có thể nhờ đồng nghiệp của minh (trong trường hợp thân thiết) 

 Chúng ta có thể dùng mẫu ngữ pháp:  

てもらえますか。( Động từ thể “te” + moraemasuka) 

Ví dụ: 寒いですね!ちょっと窓を閉めてもらえますか。(Samui desune! Chotto mado wo shimete moraemasuka?) 

(Trời lạnh quá, bạn có thể đóng giùm tôi cửa sổ được không?) 

Những mẫu câu trên là một trong những cách nói thường được sử dụng trong các doanh nghiệp Nhật Bản, hi vọng sẽ có thể giúp ích cho các bạn có ý định và đang làm tại các công ty Nhật Bản để tham khảo.