TIẾP THU Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY NHẬT 

Về văn hóa của người Nhật – nền văn hóa luôn được thế giới đánh giá tốt bởi sự nghiêm khắc, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm đối với công việc khá cao. Và tình trạng một người chuyển nhiều công việc là rất hiếm, có những nhân viên cống hiến cả đời cho một công ty – sự trung thành thật hiếm có. Vậy các doanh nghiệp có cách quản lý như thế nào để khiến nhân viên gắn bó và trung thành đến vậy?

Trong công việc, luôn cải tiến, tiếp thu, tiếp tục cải tiến hay cùng nhau làm việc nhóm, đưa ý kiến, hài hòa giữ các bộ phận…là một trong số cách để quản lý doanh nghiệp của công ty Nhật.

Nhà lãnh đạo luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ nhân viên, cấp dưới. Khi được đóng góp ý kiến, và được lãnh đạo quan tâm, lắng nghe, nhân viên cũng sẽ có thêm động lực để tiếp tục đóng góp giá trị cho công ty.

Hơn nữa, tất cả nhân viên đều có cơ hội để tìm ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. Đối với cá nhân của từng nhân viên, họ có thể chủ động suy nghĩ, đưa ra phương thức, ý kiến, giải pháp và không bị thụ động trong công việc.

Đối với doanh nghiệp, có thể tiếp thu được nhiều ý kiến, sáng kiến để tìm ra những phương thức tốt nhất cho công ty.

Vì vậy, văn hóa tiếp thu ý kiến của nhân viên có vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp Nhật Bản. Hi vọng bài viết này sẽ mang đến những kiến thức bổ ích cho các bạn đang và mong muốn làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.